Suikerfreule

Geregiseerd door Drama
Nederland
1935
Duur: 90 minuten
Leeftijd: AL
Dirk van der Kooy reist terug naar Nederlands-Indië. Hij was weduwnaar toen hij tijdens een vorig verlof in Nederland hertrouwde. Hij heeft voor zijn nieuwe vrouw verzwegen dat hij een dochter heeft uit zijn vorig huwelijk. Als zijn vrouw hem onverwacht nareist, leidt dit tot persoonsverwisselingen en misverstanden.
Acteurs in deze film