Nynke

Geregiseerd door Drama Historisch
Nederland
2001
115 minuten
Leeftijd 12
Schrijfster Sjoukje Bokma de Boer,alias Nynke van Hichtum, denkt in Pieter Jelles Troelstra de man van haar leven te hebben gevonden.Een man die haar als gelijkwaardig beschouwt en haar ambities helpt vervullen.Als Troelstar in de ban raakt van het socialisme,rest Nynke slechts de rol van het moederschap. Ze raakt in een isolement en krijgt een zenuwinzinking. Na een psychiatrische behandeling krijgt ze het advies haar ambities op te geven en raakt ze vervreemd van de buitenwereld en zichzelf. Twee ambitieuze vrouwen uit de SDAP zetten Nynke aan om toch weer te gaan schrijven.Maar als ook het lot van deze vriendinnen door hun man bepaald wordt,raakt ze opnieuw in een crisis.Nynke's leven is een voortdurende strijd tussen moederschap en ambitie,tussen liefde en onafhankelijkheid