Alexander

Geregiseerd door

| Duitsland | | Frankrijk | | Italie | | Nederland | | Verenigd_Koninkrijk | | Verenigde_Staten |
2010
Alexander de Grote, één van de grootste militaire intellecten uit de wereldgeschiedenis. Hij veroverde in zijn tijd vrijwel het hele gebied dat toen als de de beschaafde wereld te boek stond. Er werd hem door zijn leraar Aristoteles bijgebracht dat de Griekse beschaving de meest ontwikkelde ter wereld was. Alexander bouwde uiteindelijk een imperium op van Macedonië, Egypte, Syrië, Perzië tot Klein-Azië. Alexander de Grote werd in 356 vChr. geboren in Pella, de eeuwenoude hoofdstad van Macedonië. Hij was de zoon van koning Philip II van Macedonië en prinses Olympias van Epirus. Alexander had een sterke band met zijn moeder Olympias en dat is waarschijnlijk van grote invloed geweest op zijn latere relaties met vrouwen. Hoewel Alexander trouwde en een zoon kreeg wordt er aangenomen dat hij ook een relatie had met zijn beste vriend Hephaestion. Een relatie die zijn moeder jaloers maakte. Alexander trouwde zijn eerste vrouw Roxane in 327. Ze was een prinses uit Sogdania, het huidige Oezbekistan. Toen Alexander op 11 juni 323 stierf was zij zwanger. Alexander had ook nog een tweede vrouw, Statira. Alexander was een groot militair genie en werd op handen gedragen door zijn troepen vanwege zijn leiderschap en moed. Hij voerde zijn manschappen aan vanaf zijn machtige paard Bucephalus. Toen hij Egypte veroverde werd hij tot Farao en god uitgeroepen. De Egyptenaren haalden hem binnen als bevrijder en kroonden hem met de traditionele dubbele kroon van de Farao's. Hij kreeg de eretitel van '"Zoon van Amon." Twee steden die door Alexander werden gesticht zijn Alexandrië in Egypte en Bucephala in India.
Acteurs in deze film