Een schreeuw om hulp

Geregiseerd door | Drama |
| Nederland |
1994
Duur: 42 minuten
Televisiedrama over reality-tv, gespeeld door zeven eindexamenstudenten van de Toneelacademie Maastricht. Onder het motto 'je weet niet wat je ziet' laat de film op realistische wijze zien hoe, in de race om hoge kijkcijfers, de grenzen van betamelijkheid voortdurend worden verlegd. Het komt steeds vaker voor dat in het kader van televisieprogramma's op schaamteloze wijze wordt binnengedrongen in privé-omstandigheden van personen die geloven dat televisie een wondermiddel is voor het oplossen van eigen of andermans problemen. Vrijwel geen enkel onderwerp wordt nog geschuwd. De gewiekste programmamakers bereiken doorgaans hun doel. Of dit ook voor de deelnemers geldt, blijft de vraag.
Acteurs in deze film