De boezemvriend

Alt titel:De boezemvriend

Geregiseerd door | Komedie |
| Nederland |
1982
Omroep:
Duur: 91 minuten
1811. In Parijs bereidt een door kiespijn geteisterde Napoleon zich voor op zijn veldtocht tegen Rusland. Ondertussen worden in Nederland alle weerbare mannen geronseld voor het Franse leger. De rondreizende kiezentrekker Fred van der Zee, zich noemend professor Pasdupain, kan ternauwernood ontsnappen en vlucht het bos in. Hij krijgt een lift van de kermisdanseres Mercedes, op wie hij hevig verliefd raakt.
Acteurs in deze film